ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

21 ਦਿਨ ਪੀਓ ਇਸ ਤਰਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਚਮਤਕਾਰ !

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲੂ ਕਿਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਡ਼੍ਹੀ ਪੀੜ ਦੀ …

Read More »

ਦੇਖੋ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋ ਕੱਢ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਫਲ !

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਅਜਿਹੇ ਫਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਫਲ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਲ ਆਮ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ …

Read More »

ਪੇਟ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਥਕਾਵਟ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੱਲ !

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਬਜ਼ ਪੇਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ।ਜੇਕਰ ਪੇਟ ਹੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ …

Read More »

ਜੋੜਾ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਨੰਬਨੈਸ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕਾ !

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।ਅੱਜ ਅਸੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ …

Read More »

ਅੱਖਾ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ !

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ …

Read More »

100% ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸੀਡਿਟੀ ਜੜ ਤੋ ਖਤਮ !

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ।ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ …

Read More »

ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਐਨਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖ ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਕਰੋਗੇ !

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ ਖਾਹ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸੀਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ …

Read More »

ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ ਨਹੀ ਤਾ ਪਛਤਾਓਗੇ !

ਦੋਸਤੋ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੂੰਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। …

Read More »

ਸਫੈਦ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਚੂਰਲ ਤਰੀਕਾ !

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੇਅਰ ਪੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ …

Read More »

99% ਲੋਕ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਗਰਮੀਆ ਚ ਖਾਓ ਬਸ ਇਹ 3 ਠੰਡੀਆ ਚੀਜਾ !

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਠੰਢੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਓ ਮੋਟਾਪਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਥ੍ਰੀ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਚਣੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਚਨੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦੋ ਫਾਈਬਰ …

Read More »