Breaking News

ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋਸਟਮੈਨ ਜਦ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾ ਨਜਾਰਾ ਦੇਖ ਹੋਸ ਉੱਡ ਗਏ !

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੌ ਜੂ ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿ ਆ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਇਕ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਘ ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਲ ਗਾ ਉਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਵੋ।ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋ ਚ ਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਉਹ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਹ ਅੱਗੋਂ ਆਕੜ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕੀਆ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ ਰ ਮਿੰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੋਨੋ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲ ਚੇ ਅ ਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਡਾਕੀਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ box ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕੀਆ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕੀਆ ਉਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੋ ਖੁਦ ਬੂ ਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀ।ਉਸ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਕਤਾ ਵਾਲ਼ੀ ਘ ਟ ਨਾ ਸੀ।

ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸੇ ਅ ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾ ਇ ਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।

About admin

Check Also

ਦੇਖੋ 10 ਅਜਿਹੀਆ ਲੜਕੀਆ ਜਿਹਨਾ ਦੀਆ ਪੁਰਾਣੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆ ਤਸਵੀਰਾ ਦੇਖ ਵਿਸਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰੋਗੇ !

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅ ਜਿ ਹੇ ਲੋਕਾਂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *