Breaking News

ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮਾਲ !

ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾ ਮ ਯਾ ਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂ ਦਾ ਹੈ।

ਇਨਸਾਨ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਹ ਥ ਕੰ ਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਿ ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਖੁ ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰ ਨਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫੇਦ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਇ ਸ ਤੇ ਮਾ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਹਨ।ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਉ ਪਾ ਅ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੋ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ।

ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਰੁ ਪ ਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਰੱਖ ਦੇਵੋ।ਦੋਸਤੋ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦੋ ਧਾਤੂਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉ ਚਾ ਰ ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੋ।ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਦੋਸਤੋ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂ ਮਿ ਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਲ ਕ ਸ਼ ਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਅੱਗੇ ਸੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾ ਇ ਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।

About admin

Check Also

ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਛੁੱਟੀ ਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ !

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀ ਡੀ ਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *