Tuesday , August 3 2021

ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਲੇਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ !

ਆਹ ਦੇਖੋ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਲੇਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕ ਲੜਕਾ ਇਕ ਲੜਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ

ਸ਼ੁੱਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲਦੇ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੁੜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ

ਮੁੰਡੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲਜ ਤੂੰ ਮਿਲੀਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੋਂ ਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹਲਕੀ

ਹਲਕੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਕੁੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ

ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਅਲੱਗ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਇਸ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੀ ਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀਰ ਮੈੱਨਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ

ਹੈ ਜੋ ਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੜਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ

ਤੋਂ ਜਲਣ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਵਾਗੀ ਇਹੋ ਲੜਕੇ ਉਹੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹੇਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰ

ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮਰਵਾ ਦਏ ਪਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ ਮੈਂ

ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰ ਫੀਰ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ

ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ

ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।

About admin

Check Also

ਲੜਕੀਆ ਮੁੰਡਿਆ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚ ਕਰ ਰਹੀਆ ਸੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਲੱਗੀ ਭੀੜ !

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਦੋਸਤੋ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *